Svenska för invandrare (SFI)

Skapa ett användarkonto och få tillgång till våra minikurser med blandade repetitionsövningar! Dessa kurser är gratis för alla registrerade användare. Nya kurser tillkommer varje månad.

Utöver gratiskurserna erbjuder vi också SFI kurser:

SFI kurserna skapar vi ihop med SFI-lärare som har ett lärarkonto hos oss och är gratis för deras elever. Förutom repetitionsövningar inkluderar SFI kurserna också ofta grammatiska ledtrådar och förklaringar.