Exempel på övningar

Dessa övningar ingår inte i någon kurs och är därför fritt tillgängliga utan registrering. De finns här för att ge ett lite smakprov på den typ av övningar som finns i kurserna.

SFI lärare! Alla övningarna kan laddas ner och användas som mall för att skapa nya övningar.

Synonymer
Tema: Ordkunskap
Typ: Ett rätt svar
Nivå: Plus

Ordgrupper
Tema: Ordkunskap
Typ: Flera rätta svar
Nivå: Bas

Substantiv i plural
Tema: Substantiv
Typ: Fyll i luckorna
Nivå: Bas

Hitta verben i meningarna
Tema: Ordklasser
Typ: Markera ord
Nivå: Bas

Ordföljd
Tema: Ordföljd
Typ: Flytta på plats
Nivå: Plus

Läs och svara
Tema: Läsförståelse
Typ: Rätt eller fel
Nivå: Plus

Lyssna och svara
Tema: Hörförståelse
Typ: Audio (följt av Ett rätt svar)
Nivå: Plus

Träna ditt uttal
(Fungerar endast med Chrome webbläsare)

Video quiz
Tema: Hörförståelse
Typ: Interaktiv video
Nivå: Plus