Arkiv: Övningar

Läs och svara #1

Läs texten och markera sedan om följande 10 påståenden är rätt eller fel! Jag ska berätta om en liten pojke. Han heter Ali och han