Integritetspolicy

Vilka är vi?

Vi som driver Svenskkurs.se är Fusia HB (Organisationsnummer  969793-3803). Vi är ansvariga för behandlingen av dina personuppgifter när du besöker vår webbplats och lämnar kommentarer, när du använder SFI plattformen, när du kontaktar vår kundtjänst och när läser våra utskick. Som personuppgiftsansvarig är det vår uppgift att se till att dina personuppgifter hanteras på ett lagmässigt korrekt och tekniskt säkert sätt.

Vilka uppgifter samlar vi in?

Vi värnar om din integritet och samlar därför in så få uppgifter som möjligt. Här följer en sammanställning av uppgifterna som vi samlar in och varför vi gör det.

Besök på webbplatsen som icke-inloggad användare

Vi loggar alla besök till webbplatsen i vår tillfälliga, tekniska besökslogg. I den lagras ditt fullständiga IP-nummer tillsammans med information om webbläsare och operativsystem. Vi sparar denna tillfälliga, tekniska besökslogg för att vi ska kunna motverka attacker och hitta felkällor på vår webbplats. Datan i besöksloggen raderas löpande och lagras som längst i tre månader. Den rättsliga grunden till denna insamling är vårt berättigade intresse.

Besök på webbplatsen som inloggad användare

Som inloggad användare på vår webbplats sparar vi samma information som för icke-inloggade besökare samt information kopplat till ditt användarkonto. Dit räknas namn, e-postadress, och aktivitet på lärplattformen (t.ex svar på övningar och kommentarer i diskussionsgrupper). Informationen sparas enbart för att kunna identifiera dig på vår webbplats i samband med deltagande i kurser. Vi delar aldrig denna data med någon tredje part. Informationen sparas så länge du har ett aktivt användarkonto med ditt uttryckliga samtycke som rättslig grund. Användarkonton, inkluderande all tillhörande persondata, raderas på begäran samt automatiskt efter 24 månaders inaktivitet. Som registrerat användare kan du också själv radera ditt konto.

Kundtjänstkontakt

När du kontaktar oss via vårt kontaktformulär sparar vi ditt användar-ID, namn och din e-postadress och eventuella personuppgifter som du själv uppger. Denna information används enbart för att handlägga ditt ärende och raderas när ditt konto raderas. Detta gör vi med rättslig grund i att kunna fullfölja avtal eller vårt berättigade intresse (beroende på ärendets karaktär).

Innehåll från andra webbplatser

För att skydda din integritet använder vi inga tredjepartstjänster för spårning eller korsuppslag. Det innebär att vi inte delar med oss av besöksinformation till tjänster såsom Google Analytics eller Facebook. Vid utlänkning från vår webbplats ”strippas” den så kallade referrer-datan så att webbplatsen du går till enbart kan se domänen du kom från (inte den specifika webbsidan).

Dina rättigheter till din data

Om du har ett konto på vår webbplats kan du begära en exportfil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsrelaterade skäl. Kontakta vår kundtjänst för att få hjälp med exportering, uppdatering eller radering av dina personuppgifter. Vi handlägger alla dessa ärenden utan onödigt dröjsmål och inom en månad.

Vår hantering av din data

Vi lagrar dina personuppgifter i Sverige med säkerhetskopiering till lokala servrar i Sverige samt Microsoft Azure (inom EU). Samtliga säkerhetskopior krypteras före uppladdning till säkerhetskopieringsservrarna. Administrativa inloggningsuppgifter skyddas med tvåstegsverifiering.

Ändringar

Vi har rätt att göra ändringar och att uppdatera denna integritetspolicy. Vid väsentliga ändringar kommer vi att informera om detta i god tid.

Frågor och invändningar

Ifall du har frågor kring vår integritetspolicy eller invändningar mot vår hantering av dina personuppgifter får du gärna kontakta oss. Om du anser att vi brister i våra åtaganden ska du anmäla detta till oss och till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

Cookie policy

Vi har valt att inte ha några spårningsrelaterade eller marknadsföringsrelaterade webbläsarkakor på Svenskkurs.se. På webbplatsen förekommer enbart strikt nödvändiga och funktionsrelaterade webbläsarkakor som krävs för att webbtjänsten ska fungera. Testa oss gärna genom Dataskydds Webbkoll

Senast uppdaterad: 2020-07-24