Enkla övningar (Bas) (Duplicate)

Läsförståelse #1
Övning #2718 │ Tema: Läsförståelse │ Typ: Flera rätta svar │ Nivå: Plus
Serie: Läsförståelse

Ordkunskap och stavning #4
Övning #2549 │ Tema: Ordkunskap och Stavning │ Typ: Fyll i luckorna │ Nivå: Plus
Serie: Ordkunskap och stavning

Var passar ordet #1 (Verb)
Övning #2679 │ Tema: Ordkunskap │ Typ: Flytta på plats │ Nivå: Bas
Serie: Var passar ordet?

Verb #22 (Skriv verben i rätt form)
Övning #2564 │ Tema: Verb │ Typ: Fyll i luckorna │ Nivå: Plus
Serie: Verb

Välj mellan två alternativ #1 (är / har)
Övning #2735 │ Tema: Ordkunskap │ Typ: Fyll i luckorna │ Nivå: Bas
Serie: Välj mellan två alternativ