Till SFI lärare

Min tanke med projektet Svenskkurs.se är att erbjuda en plattform för SFI elever att växa i språket genom att öva och bekräfta – kort sagt att ”traggla” och på så sätt öka och befästa sina språkkunskaper.

Min erfarenhet är att SFI elever ofta efterfrågar verktyg för att öka sitt ordförråd och för att förbättra sin hörförståelse.

Jag har därför börjat överföra det stora antal övningar som jag har skapat genom åren till ett enhetligt format som lämpar sig bra på en webbaserat lärplattform. Projektet är fortfarande i sin linda men min plan är att före årets slut ha ett hundratal övningar att erbjuda. Övningarna får ses som ett litet komplement till allt annat studiematerial som finns att tillgå.

Övningarna i ordkunskap är baserade på Veckans ord som jag alltid har haft som ett tema i mina klasser. Övningarna finns för olika kunskapsnivåer men finns hittills endast osorterade i minikurserna som jag kallar Blandade övningar.

En ska bort övningarna använde jag i mina klasser för att uppmuntra till samtal, reflektioner och argumentation i smågrupper.

Allteftersom antalet övningar ökar finns det bättre möjligheter för intresserade SFI-lärare att samla ihop till egna kurser de övningar som bäst lämpar sig för varje klass. Detta är för närvarande kostnadsfritt och kommer att vara det också i framtiden för de lärare som först ansluter sig till plattformen och bidrar till att utveckla konceptet.

Höllviken, 15 augusti 2020

Maria Nikka